نمایش 25–36 از 115 نتیجه

بشقاب میناکاری سایز 25 سانتی

400.000
قابل شستشو و استفادهمناسب : دیوارکوب ، شیرینی خوری و...

بشقاب میناکاری سایز 25 سانتی مس سنگین

400.000
طرح پردازقابل شستشو و استفادهمناسب : پذیرایی، دیوارکوب ، شیرینی خوری و...

بشقاب میناکاری سایز 30 مس سنگین

500.000
طرح پردازقابل شستشومناسب : دیوارکوب ، پذیرایی ، میوه خوری و...

بشقاب میناکاری سایز 30 مس سنگین

500.000
طرح پردازقابل شستشومناسب : دیوارکوب ، پذیرایی، میوه خوری و...

بشقاب میناکاری سایز16 سانتی

250.000
قابل شستشومناسب: دیوارکوب ، پذیرایی ، پیش دستی، هفتسین و...

بشقاب میناکاری سایز16 سانتی

250.000
قابل شستشومناسب :دیوارکوب ، پذیرایی، پیش دستی، هفتسین و...

بشقاب میناکاری سایز25 سانتی

360.000
قابل شستشو و استفادهمناسب: دیوارکوب ، دکور، شیرینی خوری و...